Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Hội nghị giới thiệu các loại giống lúa có chất lượng cao

 

Để chủ động cho vụ sản xuất vụ đông - xuân năm 2023-2024 và những vụ mùa tiếp theo. UBND xã Trung Sơn mời công ty cổ phần giống cây trồng- vật nuôi Thừa Tiên Huế HUGICO về giới thiệu các giống lúa chất lượng cao. Thành phần tham dự gồm các đ/c là cán bộ, công chức, trưởng, phó thôn, chủ nhiệm hợp tác xã trên địa bàn xã. 

 

Sau đây là các loại giống lúa được công ty giới thiệu. Đây là những giống lúa chất lượng cao được đưa vào ứng dụng đài trà, mời các đồng chí và nhân dân quan tâm, chọn lựa những loại giống phù hợp với thổ nhưỡng, chất lượng và năng suất cao để áp dụng.