Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Lễ phát động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Võ Xá giai đoạn 2021-2025

 

Vào lúc 14 giờ ngày 9/11/2023 được sự nhất trí của BCH Đảng ủy, HĐND, UBND xã phối hợp với  UBMTTQVN xã Trung Sơn long trọng tổ chức Lễ phát động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Võ Xá giai đoạn 2021-2025. Về dự buổi lễ phát động có đồng chí: Trần Thị Long, huyện ủy viên, chủ tịch hội LHPN huyện, phụ trách địa bàn; cùng các đồng chí chuyên viên Phòng nông nghiệp huyện Gio Linh; Về phía xã có: Đồng chí Lê Thị Thu Hoài, huyện ủy viên, BT Đảng ủy xã; Đồng chí: Trần Quốc Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã; Đồng chí: Trần Văn Cường, Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Đồng chí: Vũ Đức Quang, Chủ tịch UBMT, các đồng chí trong Ban chỉ đạo mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của xã, cùng các đồng chí trong Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN xã, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã; Về Phía thôn có: Đồng chí Lê Xuân Táo, Bí thư chi bộ; Đồng chí: Lê Văn Lợi, trưởng thôn; Đồng chí Võ Đức Kỳ, trưởng ban công tác mặt trận, cùng các đồng chí trong ban cán sự thôn và đông đủ người dân thôn Võ Xá tham gia. Buổi Lễ phát động kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày, sau buổi lễ cán bộ và nhân dân tiến hành tổ chức trồng đường hoa dọc tuyến đường tỉnh lộ 76.


Lễ phát động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Võ Xá


 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01-ND/HU, ngày 27/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về “ Xây dựng huyện Gio Linh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 10/9/2021 của BCH Đảng bộ xã về thực hiện Nghị quyết số 01 của huyện ủy. Trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Trung Sơn luôn đoàn kết, đồng lòng, đồng sức chung tay xây dựng Nông thôn mới, qua quá trình phấn đấu thực hiện chương trình, mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2020 UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định công nhận xã Trung Sơn đạt Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Để không ngừng nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới Đảng bộ chính quyền xã xác định xây dựng Nông thôn mới là có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Chính vì vậy cán bộ và nhân dân xã Trung Sơn quyết tâm xây dựng  Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Lễ phát động là điểm tựa cho sự phấn đấu thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Qua đánh giá đến nay thôn Võ Xá đã đạt 9/12 tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu, để hoàn thành các tiêu chí còn lại đồng chí: Trần Văn Cường, PBT Đảng ủy, CT UBND xã phát biểu chỉ đạo thôn cần tập trung một số nhiệm vụ then chốt sau:           

- Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

       - Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy và các đảng viên trong chi bộ thôn để tập hợp được sức dân, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng  các tiêu chí còn lại.

      - Đề cao tính dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Trong quá trình huy động nguồn lực phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tranh thủ được sự ủng hộ của con em thành đạt xa quê, huy động nhân dân ủng hộ ngày công, hiến đất hiến cây, xây dựng vườn mẫu, bê tông hóa giao thông, xây dựng đường cờ, đường hoa...

      -  Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Phát huy vai trò của MTTQ và các đòan thể chính trị xã hội, xã hội. Tăng cương đảm bảo ANCT và TTATXH, xây dựng nông thôn bình yên, đoàn kết, kỷ cương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực thi pháp luật, để người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Buổi phát động đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, là cơ sở để tiếp tục phát động cho các thôn còn lại trong toàn