Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Xin mời các bậc Phụ huynh và học sinh nắm bắt một số thông tin cơ bản về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 (thay thế Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 29/01/2024); ngày 19/4/2024, Sở GDDT đã có Công văn số 902/SGDĐT-QLCLCNTT về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025, theo đó, có một số thông tin cơ bản về công tác tuyển sinh như sau:I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (Trường chuyên)

1. Phương thức: Thi tuyển.

2. Chỉ tiêu:

-Các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử-Địa lý: mỗi lớp 32 học sinh.

-Môn Tiếng Anh: 02 lớp (Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2): mỗi lớp 30 học sinh.

3. Nguyện vọng: Mỗi thí sinh được đồng thời đăng ký tối đa 03 (ba) nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Nguyện vọng 1 (bắt buộc):Đăng ký dự tuyển vào 1 trong 9 môn chuyên.

b) Nguyện vọng 2:Thí sinh đăng ký dự tuyển vào chuyên Toán hoặc chuyên Vật lý được đăng ký dự tuyển vào chuyên Tin học; thí sinh đăng ký dự tuyển vào chuyên Hóa học được đăng ký dự tuyển vào chuyên Sinh học; thí sinh đăng ký dự tuyển vào chuyên Ngữ văn hoặc chuyên Tiếng Anh được đăng ký dự tuyển vào chuyên Lịch sử hoặc chuyên Địa lý.

c) Nguyện vọng 3:Đăng ký dự tuyển vào một trường công lập khác có cấp học THPT nếu không trúng tuyển vào Trường chuyên (nguyện vọng này có thể đăng ký sau khi có kết quả xét tuyển vào Trường chuyên).

4. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: Sơ tuyển.

-Từ ngày 20/5 đến 16h30 ngày 24/5/2024: Thí sinh đăng ký trực tuyến hoặc đến tại Trường chuyên để được hỗ trợ thực hiện.

-Chậm nhất đến 11h00 ngày 25/5/2024: Thí sinh nộp các loại hồ sơ theo quy định chi Trường chuyên.

b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển.

-Ngày 29/5/2024: Niên yết các thông tin về địa điểm thi, phòng thi.

-Ngày thi: 30, 31/5/2024

-Môn thi: Gồm 03 môn chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 01 môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

-Hệ số điểm bài thi: Môn chung hệ số 1; Môn chuyên hệ số 2.

c) Xét tuyển:

-Ngày 07/6/2024: Xét tuyển.

Bước 1:Xét tuyển nguyện vọng 1.

Bước 2:Xét tuyển nguyện vọng 2.

-Ngày 12/6/2024: Xét tuyển sau phúc khảo.

Các thí sinh không trúng tuyển vào Trường chuyên được đăng ký bổ sung nguyện vọng xét tuyển (nếu chưa đăng ký nguyện vọng 3)hoặc được điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng 3 đã đăng ký để tham gia xét tuyển vào một trường công lập khác có cấp học THPT. Hạn chậm nhất đăng ký nguyện vọng 3 đến 16h30 ngày 13/6/2024.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP

1. Quy trình chung: Thí sinh bắt buộc phải thực hiện đúng quy trình này.

-Từ ngày 20/5 đến 16h30 ngày 24/5/2024: Thí sinh đăng ký trực tuyến hoặc đến trường THCS đang theo học hoặc đến tại trường công lập có cấp học THPT gần nhất để được hỗ trợ thực hiện.

-Ngày 29/5/2024: Niêm yết các thông tin về địa điểm thi, phòng thi (thí sinh theo dõi trên Hệ thống tuyển sinh hoặc đến trường đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh để biết). Hoàn thành các thủ tục dự thi.

-Ngày 30/5/2024: Thí sinh tham gia dự thi theo quy định (Gồm 03 môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

-Từ ngày 07/6 đến 16h30 ngày 13/6/2024: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường công lập có cấp học THPT. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 (một) nguyện vọng vào 01 (một) trường công lập có cấp học THPT(thí sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc đến trường THCS đang theo học hoặc đến tại trường công lập có cấp học THPT gần nhất để được hỗ trợ thực hiện).

-Ngày 14/6/2024: Xét tuyển.

Lưu ý:Thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng và đã đến xác nhận nhập học tại trường có nguyện vọng theo học thì không cần phải đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh.

2. Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên

a) Tuyển thẳng:

-Học sinh trường phổ thông DTNT cấp huyện.

-Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người.

-Học sinh khuyết tật.

-Học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về: văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT.

b) Ưu tiên:

-Cộng 2,0điểm cho một trong các đối tượng: con của liệt sĩ; con của thương binh mất sức lao động 81% trở lên;con của bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

-Cộng 1,5điểm cho một trong các đối tượng: con của Anh hùng lực lượng vũ trang; con của Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của thương binh mất sức lao động dưới 81%; con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

-Cộng 1,0điểm cho một trong cácđối tượng: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn.

III. TUYỂNSINHVÀOLỚP10 PHỔTHÔNGDTNT TỈNH

1. Quy trình chung: Thí sinh bắt buộc phải thực hiện đúng quy trình này.

-Từ ngày 20/5 đến 16h30 ngày 24/5/2024: Thí sinh đăng ký trực tuyến hoặc đến trường THCS đang theo học hoặc đến tại trường công lập có cấp học THPT gần nhất để được hỗ trợ thực hiện.

-Ngày 29/5/2024: Niêm yết các thông tin về địa điểm thi, phòng thi (thí sinh theo dõi để biết). Hoàn thành các thủ tục dự thi.

-Ngày 30/5/2024: Thí sinh tham gia dự thi theo quy định (Gồm 03 môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

-Từ ngày 07/6 đến 16h30 ngày 11/6/2024: Thí sinh đăngký nguyện vọng xét tuyển (thí sinh phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định). Mỗi thí sinh được đăng ký 02 (hai) nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh; nguyện vọng 2 vào trường công lập khác có cấp học THPT(thí sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc đến trường THCS đang theo học hoặc đến tại trường công lập có cấp học THPT gần nhất để được hỗ trợ thực hiện).

-Ngày 12/6/2024: Xét tuyển.

Lưu ý:

-Thí sinh không cần phải đến tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh để thực hiện việc đăng ký.

-Thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng và đã đến xác nhận nhập học tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh thì không cần phải đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh.

2. Quy định về đối tượng, tuyển thẳng, ưu tiên

a) Đối tượng:

-Thí sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày đăng ký tuyển sinh tại: xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền; xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.

-Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ.

-Thí sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày đăng ký tuyển sinh tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn.

b) Tuyển thẳng:

-Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ.

-Thí sinh thuộc đối tượng nêu trên đoạt giải cấp quốc gia trở lên về: văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT được tuyển thẳng.

c) Ưu tiên:

-Cộng 2,0điểm cho một trong các đối tượng: con của liệt sĩ; con của thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con của bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

-Cộng 1,5điểm cho một trong các đối tượng: con của Anh hùng lực lượng vũ trang; con của Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của thương binh mất sức lao động dưới 81%; con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

-Cộng 1,0điểm cho một trong các đối tượng: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khókhăn.