Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Bài tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước/documents/39955/0/Tt+dich+vu+cong+tt+%281%29.m4a/a05ce684-c5b3-4f40-6ba0-26585fbdea1c?t=1700612416062

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước.

Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số khái niệm cơ bản sau:

1. Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

6. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép:

- Người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

- Người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) qua dịch vụ Bưu chính công ích khi nhận kết quả tại nhà. Việc trả kết quả có thể được thực hiện tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích đến người sử dụng (theo yêu cầu của tổ chức, công dân).

Khi tổ chức, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực Tư pháp nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác sẽ nhận được các lợi ích sau:

- Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet.

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ;

- Chủ động các công việc khác của công dân.

- Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến.

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm các bước sau:

- Tổ chức, công dân đăng ký Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bằng cách truy cập vào Cổng dịch vụ công trực Quảng Trị tại địa chỉ:

dichvucong.quảng trị.gov.vn.

- Chọn Dịch vụ công mức 4 có nhu cầu đăng ký và chọn cơ quan giải quyết (UBND cấp huyện hoặc cấp xã); đồng thời, điền đầy đủ thông tin tại tờ khai điện tử theo hướng dẫn; chụp ảnh/scan các giấy tờ theo hướng dẫn và đính kèm vào mẫu tờ khai điện tử theo yêu cầu; đăng ký địa chỉ, thời gian nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Huyện (hoặc xã) tiếp nhận; gửi phiếu hẹn trả kết quả qua thư điện tử cho công dân. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ, không hợp lệ thì gửi văn bản điện tử hướng dẫn để công dân bổ sung, hoàn thiện hoặc từ chối giải quyết. Tiếp đến là thực hiện lệnh chuyển hồ sơ trên hệ thống tới các cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện hoặc công chức chuyên môn cấp phường, xã để giải quyết.

- Các bước còn lại là quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của lãnh đạo, công chức chuyên môn, cán bộ bộ phận “một cửa” cấp Huyện hoặc xã. Sau khi thực hiện xong quy trình này là quy trình trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Giá cước bưu chính theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (thông tin giá cước cụ thể được quy định tại dịch vụ công mức 4).

          Dịch vụ công trực tuyến đem đến lợi ích thiết thực cho nhân dân vì vậy mong bà con tìm hiểu và áp dụng./.