Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

Ra quân huấn luyện LLDQ năm thứ nhất năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch 237/KH-BCH ngày 10/3/2023 của ban chỉ huy quân sự huyện Gio Linh về việc Tổ chức huấn luyện LLDQ năm thứ nhất năm 2023, gồm có 4 xã: Trung Sơn;  Trung Hải; Phong Bình và xã Gio An 

 

Nhằm huấn luyện cho LLDQ năm thứ nhất có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc nội dung cơ bản về kỷ, chiến thuật. Làm cơ sở cho LLDQ nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với khẩu hiệu: Vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập. Thao trường đổ mô hôi chiến trường bớt đổ máu.