Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

 

 

 Hội đồng nhân dân xã Trung Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; kỳ họp thứ 8. UBND xã đã báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2023, nhiệm vụ 2024 và được Ban chấp hành Đảng bộ xã thảo luận thống nhất các nội dung. Trang thông tin điện tử xã cập nhật toàn bộ Kết luận để nhân dân được biết.


Kết luận về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023, nhiệm vụ 2024


 

/documents/39955/0/Nhi%E1%BB%87m+v%E1%BB%A5+KTXH%2C+QPAN+2024_0001.pdf/1300dd7e-c7a0-14f0-df10-5f31e66ddc34?t=1704350851211