Chi tiết bài viết - Xã Trung Sơn - Gio Linh

 

/documents/39955/0/%C4%90%E1%BB%80+XU%E1%BA%A4T.doc/01f9216f-3858-7c53-3f04-3aefda82edf4?t=1705906350542

Để đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Kính mời bà con nhân dân vào xem để  nắm bắt để bắt, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm. Nhằm giúp bà con đón năm mới luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. 

/documents/39955/0/%C4%90%C3%81NH+B%E1%BA%A0C.docx/2f8a3287-889b-f2c9-971e-4f3d249faf78?t=1705906526339

/documents/39955/0/TR%E1%BB%98M+C%E1%BA%AEP.docx/3ac5bca7-6a61-01a1-96f5-b8f756d2d946?t=1705906492549

 

 /documents/39955/0/PH%C3%81O.docx/a224a09f-6e65-5a19-2e07-3aa45eda1f5d?t=1705906444721

Sau đây là nội dung các bài tuyên truyền mời bà con bấm vào xem